Molded Case Circuit Breaker (MCCB)

Molded Case Circuit Breaker (MCCB)


Lọc tìm kiếm

So sánh sản phẩm (0)


MCCB DACO 100A 3P 30kA DBN103Sd

MCCB DACO 100A 3P 30kA DBN103Sd

Dòng điện định mức In (A): 100 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 30 kA Điện áp hoạt..

800.000 VND

MCCB DACO 10A 3P 14kA DBN33BNb

MCCB DACO 10A 3P 14kA DBN33BNb

Dòng điện định mức In (A): 10 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 14 kA Điện áp hoạt ..

660.000 VND

MCCB DACO 125A 3P 25kA DBN203N

MCCB DACO 125A 3P 25kA DBN203N

Dòng điện định mức In (A): 125 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 25 kA Điện áp hoạt..

1.640.000 VND

MCCB DACO 150A 3P 25kA DBN203N

MCCB DACO 150A 3P 25kA DBN203N

Dòng điện định mức In (A): 150 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 25 kA Điện áp hoạt..

1.640.000 VND

MCCB DACO 15A 3P 14kA DBN33BNb

MCCB DACO 15A 3P 14kA DBN33BNb

Dòng điện định mức In (A): 15 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 14 kA Điện áp hoạt ..

660.000 VND

MCCB DACO 175A 3P 25kA DBN203N

MCCB DACO 175A 3P 25kA DBN203N

Dòng điện định mức In (A): 175 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 25 kA Điện áp hoạt..

1.640.000 VND

MCCB DACO 200A 3P 25kA DBN203N

MCCB DACO 200A 3P 25kA DBN203N

Dòng điện định mức In (A): 200 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 25 kA Điện áp hoạt..

1.640.000 VND

MCCB DACO 20A 3P 14kA DBN33BNb

MCCB DACO 20A 3P 14kA DBN33BNb

Dòng điện định mức In (A): 20 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 14 kA Điện áp hoạt ..

660.000 VND

MCCB DACO 225A 3P 25kA DBN203N

MCCB DACO 225A 3P 25kA DBN203N

Dòng điện định mức In (A): 225 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 25 kA Điện áp hoạt..

1.640.000 VND

MCCB DACO 250A 3P 35kA DBN403N

MCCB DACO 250A 3P 35kA DBN403N

Dòng điện định mức In (A): 250 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 35 kA Điện áp hoạt..

3.890.000 VND

MCCB DACO 300A 3P 35kA DBN403N

MCCB DACO 300A 3P 35kA DBN403N

Dòng điện định mức In (A): 300 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 35 kA Điện áp hoạt..

3.890.000 VND

MCCB DACO 30A 3P 14kA DBN33BNb

MCCB DACO 30A 3P 14kA DBN33BNb

Dòng điện định mức In (A): 30 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 14 kA Điện áp hoạt ..

660.000 VND

MCCB DACO 350A 3P 35kA DBN403N

MCCB DACO 350A 3P 35kA DBN403N

Dòng điện định mức In (A): 350 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 35 kA Điện áp hoạt..

3.890.000 VND

MCCB DACO 400A 3P 35kA DBN403N

MCCB DACO 400A 3P 35kA DBN403N

Dòng điện định mức In (A): 400 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 35 kA Điện áp hoạt..

3.890.000 VND

MCCB DACO 40A 3P 18kA DBN53S

MCCB DACO 40A 3P 18kA DBN53S

Dòng điện định mức In (A): 40 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 18 kA Điện áp hoạt ..

700.000 VND

MCCB DACO 500A 3P 45kA DBN633S

MCCB DACO 500A 3P 45kA DBN633S

Dòng điện định mức In (A): 500 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 45 kA Điện áp hoạt..

7.900.000 VND

MCCB DACO 50A 3P 18kA DBN53S

MCCB DACO 50A 3P 18kA DBN53S

Dòng điện định mức In (A): 50 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 18 kA Điện áp hoạt ..

700.000 VND

MCCB DACO 5A 3P 14kA DBN33BNb

MCCB DACO 5A 3P 14kA DBN33BNb

Dòng điện định mức In (A): 5 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 14 kA Điện áp hoạt đ..

660.000 VND

MCCB DACO 60A 3P 18kA DBN63S

MCCB DACO 60A 3P 18kA DBN63S

Dòng điện định mức In (A): 60 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 18 kA Điện áp hoạt ..

740.000 VND

MCCB DACO 630A 3P 45kA DBN633S

MCCB DACO 630A 3P 45kA DBN633S

Dòng điện định mức In (A): 630 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 45 kA Điện áp hoạt..

7.900.000 VND

MCCB DACO 700A 3P 55kA DBN803Se

MCCB DACO 700A 3P 55kA DBN803Se

Dòng điện định mức In (A): 700 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 55 kA Điện áp hoạt..

8.500.000 VND

MCCB DACO 75A 3P 18kA DBN103Sd

MCCB DACO 75A 3P 18kA DBN103Sd

Dòng điện định mức In (A): 75 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 30 kA Điện áp hoạt ..

800.000 VND

MCCB DACO 800A 3P 55kA DBN803Se

MCCB DACO 800A 3P 55kA DBN803Se

Dòng điện định mức In (A): 800 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 55 kA Điện áp hoạt..

8.500.000 VND

Hiển thị 1 đến 23 trong tổng số 23 (1 Trang)


Hot-line:


Mr. Hưng
0918224117
0908224117

Mr. Doanh
0908369124