Automatic Transfer Switch (ATS)

Automatic Transfer Switch (ATS)


Lọc tìm kiếm

So sánh sản phẩm (0)


ATS 1000A 3P OSS-610-PC

ATS 1000A 3P OSS-610-PC

Dòng điện định mức In (A): 1000 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

34.900.000VND

ATS 1000A 4P OSS-610-PC

ATS 1000A 4P OSS-610-PC

Dòng điện định mức In (A): 1000 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

42.400.000VND

ATS 100A 2P OSS-61TN

ATS 100A 2P OSS-61TN

Dòng điện định mức In (A): 100 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

11.400.000VND

ATS 100A 3P OSS-61TN

ATS 100A 3P OSS-61TN

Dòng điện định mức In (A): 100 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

13.300.000VND

ATS 100A 4P OSS-61TN

ATS 100A 4P OSS-61TN

Dòng điện định mức In (A): 100 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

14.800.000VND

ATS 1200A 3P OSS-612-PC

ATS 1200A 3P OSS-612-PC

Dòng điện định mức In (A): 1200 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

48.800.000VND

ATS 1200A 4P OSS-612-PC

ATS 1200A 4P OSS-612-PC

Dòng điện định mức In (A): 1200 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

60.500.000VND

ATS 1600A 3P OSS-616-PC

ATS 1600A 3P OSS-616-PC

Dòng điện định mức In (A): 1600 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

51.500.000VND

ATS 1600A 4P OSS-616-PC

ATS 1600A 4P OSS-616-PC

Dòng điện định mức In (A): 1600 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

63.400.000VND

ATS 2000A 3P OSS-620-PC

ATS 2000A 3P OSS-620-PC

Dòng điện định mức In (A): 2000 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

76.300.000VND

ATS 2000A 4P OSS-620-PC

ATS 2000A 4P OSS-620-PC

Dòng điện định mức In (A): 2000 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

93.900.000VND

ATS 200A 2P OSS-62TN

ATS 200A 2P OSS-62TN

Dòng điện định mức In (A): 200 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

12.900.000VND

ATS 200A 3P OSS-62TN

ATS 200A 3P OSS-62TN

Dòng điện định mức In (A): 200 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

15.100.000VND

ATS 200A 4P OSS-62TN

ATS 200A 4P OSS-62TN

Dòng điện định mức In (A): 200 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

16.700.000VND

ATS 2500A 3P OSS-625-PC

ATS 2500A 3P OSS-625-PC

Dòng điện định mức In (A): 2500 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

108.900.000VND

ATS 2500A 4P OSS-625-PC

ATS 2500A 4P OSS-625-PC

Dòng điện định mức In (A): 2500 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

125.400.000VND

ATS 3200A 3P OSS-632-PC

ATS 3200A 3P OSS-632-PC

Dòng điện định mức In (A): 3200A 220 -> 690 V Số cực: 3P D..

142.400.000VND

ATS 3200A 4P OSS-632-PC

ATS 3200A 4P OSS-632-PC

Dòng điện định mức In (A):3200A220 -> 690 VSố cực:4PDownload tài liệu, catalogue..

169.400.000VND

ATS 4000A 3P OSS-640-PC

ATS 4000A 3P OSS-640-PC

Dòng điện định mức In (A): 4000A 220 -> 690 V Số cực: 3P D..

273.900.000VND

ATS 4000A 4P OSS-640-PC

ATS 4000A 4P OSS-640-PC

Dòng điện định mức In (A): 4000A 220 -> 690 V Số cực: 4P D..

297.800.000VND

ATS 400A 2P OSS-64TN

ATS 400A 2P OSS-64TN

Dòng điện định mức In (A): 400 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

20.800.000VND

ATS 400A 3P OSS-64TN

ATS 400A 3P OSS-64TN

Dòng điện định mức In (A): 400 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

24.700.000VND

ATS 400A 4P OSS-64TN

ATS 400A 4P OSS-64TN

Dòng điện định mức In (A): 400 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

29.900.000VND

ATS 5000A 3P OSS-650-PC

ATS 5000A 3P OSS-650-PC

Dòng điện định mức In (A): 5000A 220 -> 690 V Số cực: 3P D..

339.700.000VND

ATS 5000A 4P OSS-650-PC

ATS 5000A 4P OSS-650-PC

Dòng điện định mức In (A): 5000A 220 -> 690 V Số cực: 4P D..

397.500.000VND

ATS 600A 2P OSS-66TN

ATS 600A 2P OSS-66TN

Dòng điện định mức In (A): 600 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

25.700.000VND

ATS 600A 3P OSS-66TN

ATS 600A 3P OSS-66TN

Dòng điện định mức In (A): 600 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

30.100.000VND

ATS 600A 4P OSS-66TN

ATS 600A 4P OSS-66TN

Dòng điện định mức In (A): 600 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

33.400.000VND

ATS 6300A 3P OSS-663-PC

ATS 6300A 3P OSS-663-PC

Dòng điện định mức In (A): 6300A 220 -> 690 V Số cực: 3P Dow..

492.800.000VND

ATS 6300A 4P OSS-663-PC

ATS 6300A 4P OSS-663-PC

Dòng điện định mức In (A): 6300A 220 -> 690 V Số cực: 4P Dow..

544.700.000VND

ATS 800A 3P OSS-608-PC

ATS 800A 3P OSS-608-PC

Dòng điện định mức In (A): 800 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

30.900.000VND

ATS 800A 4P OSS-608-PC

ATS 800A 4P OSS-608-PC

Dòng điện định mức In (A): 800 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

37.300.000VND

Hiển thị 1 đến 32 trong tổng số 32 (1 Trang)


Hot-line:


Mr. Hưng
0918224117
0908224117

Mr. Doanh
0908369124