Thiết Bị Điện Hạ Thế ↓

Thiết Bị Điện Hạ Thế ↓

Thiết Bị Điện Hạ Thế


Lọc tìm kiếm

So sánh sản phẩm (0)


ACB DACO 1000A 3P 95kA Fixed

ACB DACO 1000A 3P 95kA Fixed

Dòng điện định mức In (A):1000 ADòng cắt ngắn mạch Icu (kA):95 kAĐiện áp hoạt động U (V):220 -> 6..

42.500.000VND

ACB DACO 1250A 3P 95kA Fixed

ACB DACO 1250A 3P 95kA Fixed

Dòng điện định mức In (A):1250 ADòng cắt ngắn mạch Icu (kA):95 kAĐiện áp hoạt động U (V):220 -> 6..

45.000.000VND

ACB DACO 1600A 3P 95kA Fixed

ACB DACO 1600A 3P 95kA Fixed

Dòng điện định mức In (A): 1600 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 95 kA Điện áp hoạ..

47.000.000VND

ACB DACO 2000A 3P 95kA Fixed

ACB DACO 2000A 3P 95kA Fixed

Dòng điện định mức In (A): 2000 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 95 kA Điện áp hoạ..

55.000.000VND

ACB DACO 2500A 3P 100kA Fixed

ACB DACO 2500A 3P 100kA Fixed

Dòng điện định mức In (A): 2500 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 100 kA Điện áp ho..

65.000.000VND

ACB DACO 3200A 3P 100kA Fixed

ACB DACO 3200A 3P 100kA Fixed

Dòng điện định mức In (A): 3200 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 100 kA Điện áp ho..

76.000.000VND

ACB DACO 4000A 3P 115kA Fixed

ACB DACO 4000A 3P 115kA Fixed

Dòng điện định mức In (A): 4000 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 115 kA Điện áp ho..

130.000.000VND

ACB DACO 5000A 3P 130kA Fixed

ACB DACO 5000A 3P 130kA Fixed

Dòng điện định mức In (A): 5000 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 130 kA Điện áp ho..

180.000.000VND

ACB DACO 6300A 3P 130kA Fixed

ACB DACO 6300A 3P 130kA Fixed

Dòng điện định mức In (A): 6300 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 130 kA Điện áp ho..

265.000.000VND

ACB DACO 630A 3P 95kA Fixed

ACB DACO 630A 3P 95kA Fixed

Dòng điện định mức In (A): 630 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 95 kA Điện áp hoạt..

40.500.000VND

ACB DACO 800A 3P 95kA Fixed

ACB DACO 800A 3P 95kA Fixed

Dòng điện định mức In (A): 800 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 95 kA Điện áp hoạt..

41.500.000VND

ATS 1000A 3P OSS-610-PC

ATS 1000A 3P OSS-610-PC

Dòng điện định mức In (A): 1000 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

34.900.000VND

ATS 1000A 4P OSS-610-PC

ATS 1000A 4P OSS-610-PC

Dòng điện định mức In (A): 1000 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

42.400.000VND

ATS 100A 2P OSS-61TN

ATS 100A 2P OSS-61TN

Dòng điện định mức In (A): 100 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

11.400.000VND

ATS 100A 3P OSS-61TN

ATS 100A 3P OSS-61TN

Dòng điện định mức In (A): 100 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

13.300.000VND

ATS 100A 4P OSS-61TN

ATS 100A 4P OSS-61TN

Dòng điện định mức In (A): 100 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

14.800.000VND

ATS 1200A 3P OSS-612-PC

ATS 1200A 3P OSS-612-PC

Dòng điện định mức In (A): 1200 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

48.800.000VND

ATS 1200A 4P OSS-612-PC

ATS 1200A 4P OSS-612-PC

Dòng điện định mức In (A): 1200 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

60.500.000VND

ATS 1600A 3P OSS-616-PC

ATS 1600A 3P OSS-616-PC

Dòng điện định mức In (A): 1600 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

51.500.000VND

ATS 1600A 4P OSS-616-PC

ATS 1600A 4P OSS-616-PC

Dòng điện định mức In (A): 1600 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

63.400.000VND

ATS 2000A 3P OSS-620-PC

ATS 2000A 3P OSS-620-PC

Dòng điện định mức In (A): 2000 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

76.300.000VND

ATS 2000A 4P OSS-620-PC

ATS 2000A 4P OSS-620-PC

Dòng điện định mức In (A): 2000 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

93.900.000VND

ATS 200A 2P OSS-62TN

ATS 200A 2P OSS-62TN

Dòng điện định mức In (A): 200 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

12.900.000VND

ATS 200A 3P OSS-62TN

ATS 200A 3P OSS-62TN

Dòng điện định mức In (A): 200 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

15.100.000VND

ATS 200A 4P OSS-62TN

ATS 200A 4P OSS-62TN

Dòng điện định mức In (A): 200 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

16.700.000VND

ATS 2500A 3P OSS-625-PC

ATS 2500A 3P OSS-625-PC

Dòng điện định mức In (A): 2500 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

108.900.000VND

ATS 2500A 4P OSS-625-PC

ATS 2500A 4P OSS-625-PC

Dòng điện định mức In (A): 2500 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cự..

125.400.000VND

ATS 3200A 3P OSS-632-PC

ATS 3200A 3P OSS-632-PC

Dòng điện định mức In (A): 3200A 220 -> 690 V Số cực: 3P D..

142.400.000VND

ATS 3200A 4P OSS-632-PC

ATS 3200A 4P OSS-632-PC

Dòng điện định mức In (A):3200A220 -> 690 VSố cực:4PDownload tài liệu, catalogue..

169.400.000VND

ATS 4000A 3P OSS-640-PC

ATS 4000A 3P OSS-640-PC

Dòng điện định mức In (A): 4000A 220 -> 690 V Số cực: 3P D..

273.900.000VND

ATS 4000A 4P OSS-640-PC

ATS 4000A 4P OSS-640-PC

Dòng điện định mức In (A): 4000A 220 -> 690 V Số cực: 4P D..

297.800.000VND

ATS 400A 2P OSS-64TN

ATS 400A 2P OSS-64TN

Dòng điện định mức In (A): 400 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

20.800.000VND

ATS 400A 3P OSS-64TN

ATS 400A 3P OSS-64TN

Dòng điện định mức In (A): 400 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

24.700.000VND

ATS 400A 4P OSS-64TN

ATS 400A 4P OSS-64TN

Dòng điện định mức In (A): 400 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

29.900.000VND

ATS 5000A 3P OSS-650-PC

ATS 5000A 3P OSS-650-PC

Dòng điện định mức In (A): 5000A 220 -> 690 V Số cực: 3P D..

339.700.000VND

ATS 5000A 4P OSS-650-PC

ATS 5000A 4P OSS-650-PC

Dòng điện định mức In (A): 5000A 220 -> 690 V Số cực: 4P D..

397.500.000VND

ATS 600A 2P OSS-66TN

ATS 600A 2P OSS-66TN

Dòng điện định mức In (A): 600 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

25.700.000VND

ATS 600A 3P OSS-66TN

ATS 600A 3P OSS-66TN

Dòng điện định mức In (A): 600 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

30.100.000VND

ATS 600A 4P OSS-66TN

ATS 600A 4P OSS-66TN

Dòng điện định mức In (A): 600 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

33.400.000VND

ATS 6300A 3P OSS-663-PC

ATS 6300A 3P OSS-663-PC

Dòng điện định mức In (A): 6300A 220 -> 690 V Số cực: 3P Dow..

492.800.000VND

ATS 6300A 4P OSS-663-PC

ATS 6300A 4P OSS-663-PC

Dòng điện định mức In (A): 6300A 220 -> 690 V Số cực: 4P Dow..

544.700.000VND

ATS 800A 3P OSS-608-PC

ATS 800A 3P OSS-608-PC

Dòng điện định mức In (A): 800 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

30.900.000VND

ATS 800A 4P OSS-608-PC

ATS 800A 4P OSS-608-PC

Dòng điện định mức In (A): 800 A Điện áp hoạt động U (V): 220 -> 690 V Số cực..

37.300.000VND

MCB DACO 10A 1P 10kA DMB-1P

MCB DACO 10A 1P 10kA DMB-1P

Dòng điện định mức In (A): 10 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10 kA Điện áp hoạt ..

65.000VND

MCB DACO 16A 1P 10kA DMB-1P

MCB DACO 16A 1P 10kA DMB-1P

Dòng điện định mức In (A): 16 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10 kA Điện áp hoạt ..

65.000VND

MCB DACO 20A 1P 10kA DMB-1P

MCB DACO 20A 1P 10kA DMB-1P

Dòng điện định mức In (A): 20 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10 kA Điện áp hoạt ..

65.000VND

MCB DACO 25A 1P 10kA DMB-1P

MCB DACO 25A 1P 10kA DMB-1P

Dòng điện định mức In (A): 25 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10 kA Điện áp hoạt ..

65.000VND

MCB DACO 32A 1P 10kA DMB-1P

MCB DACO 32A 1P 10kA DMB-1P

Dòng điện định mức In (A): 32 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10 kA Điện áp hoạt ..

65.000VND

MCB DACO 40A 1P 10kA DMB-1P

MCB DACO 40A 1P 10kA DMB-1P

Dòng điện định mức In (A): 40 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10 kA Điện áp hoạt ..

65.000VND

MCB DACO 50A 1P 10kA DMB-1P

MCB DACO 50A 1P 10kA DMB-1P

Dòng điện định mức In (A): 50 A Dòng cắt ngắn mạch Icu (kA): 10 kA Điện áp hoạt ..

83.000VND

Hiển thị 1 đến 50 trong tổng số 76 (2 Trang)


Hot-line:


Mr. Hưng
0918224117
0908224117

Mr. Doanh
0908369124