Điều kiện giao hàng

  • Hàng hóa sẽ được giao khi khách hàng sát nhận thanh toán với nhân viên kinh doanh,.
  • Miễn phí giao hàng cho mọi đơn hàng.
  • Thời gian giao hàng sẽ được nhân viên kinh doanh thông báo trực tiếp cho quý khách.Hot-line:


Mr. Hưng
0918224117
0908224117

Mr. Doanh
0908369124